Katrine Borup

Vester Søgade 58, 3.th
1601 København V — Denmark

+45 53 34 83 89
katborup@gmail.com

English Tilbage

RAV I DEN (2017)

RAV I DEN er et (hals)smykkeprojekt med rav som tematisk udgangspunkt. Der ligger en omfattende research til grund for RAV I DEN, og et ønske om at transformere og integrere nogle af de mange historier, der knytter sig til rav, til form. Fokus har især været på ravets tilblivelsesproces og tidsaspektet. Smykkerne leger med velkendte referencer til uret, pendulet og timeglasset – objekter forbundet med tid og tidsmåling.

Det er i sig selv temmelig abstrakt, at rav er mindst 20 millioner år gammelt. Den specielle måde rav dannes på – fra flydende harpiks til størknet ”forstening” – betyder, at ravklumper er ”vinduer til fortiden”. Det er ikke ualmindeligt at finde insekter og plantedele indkapslet og konserveret i ravklumperne. Tiden er ”gået i stå” i ravet samtidig med, at de samme ravklumper igennem millioner af år har skiftet hænder og betydning.

Jeg har været særligt optaget af oldtidens rav og den rituelle betydning, man mener, ravet havde dengang. Man har således fundet en del rav i bondestenalderens store gravanlæg, men også på såkaldte samlingssteder – store stykker land omsluttet af palisader. ”De døde sjæles landsbyer” har man kaldt disse steder, fordi de formentlig har spillet en vigtig rolle i den dyrkelse af forfædrene, som var så udbredt i hele Nordeuropa for 5000 år siden.

RAV I DEN #1
Col xl raviden 1 2016 oleakhoej

RAV I DEN #1

Brændte tændstikker, rav og sytråd

Col xl raviden 1detalje 2016 oleakhoej

RAV I DEN #1

Brændte tændstikker, rav og sytråd

Smykkerne er alle lavet af brændte tændstikker. Tændstikker er lavet af træ – altså ravs materialemæssige udgangspunktet. På tysk hedder rav ”Bärnstein” (brændesten), og rav kan faktisk brænde. Afbrændingen er en ”forvandlingsproces” og som sådan i slægt med forvandlingen fra harpiks til rav. De afbrændte tændstikker refererer til oldtidens palisadeomkransede samlingssteder men også til de små ofte sorte pinde i det såkaldte ravpindelag, som er ravsamlernes vejviser til ravet på stranden.

Timeglassene fungerer som en art medaljoner – tråden er gennemgående og hele den øverste del kan trækkes op, så klumpen bliver synlig. Under normale omstændigheder hemmeligholdes ravklumpen (den kan kun anes). Der arbejdes med HELE tændstikker, og den rundede timeglas-form er skabt ved at forskyde tændstikkerne hhv. op og ned. Det er denne forskydning, som skaber hulrummet til ravklumpen.

RAV I DEN #2
Col xl raviden 2 2017 oleakhoej

RAV I DEN #2

Brændte tændstikker, rav og sytråd

Dette timeglas er i ”opløsning” (mere ruin end timeglas #1) – der er direkte kig til ravet, der minder om et øje og refererer til de insekter, man ofte ser indkapslet i rav…..et øjenvidne fra en fjern fortid. Ruinvirkningen understreges af en ”bevoksningen”, der samtidig er ryaagtig – en leg med det ofte ret kitschede univers, rav traditionelt er en del af.

RAV I DEN #3
Col xl raviden 3 2017 oleakhoej

RAV I DEN #3

Delvist brændte tændstikker, rav og sytråd

I #3 er de øverste tændstikker i timeglasset kun delvist brændte, hvorved en skovlignende silhuet opstår (fortidens ravskov?). Oldtidens rav havde ofte indridsede mønstre af streger og prikker. Med tændstikkerne kan der også skabes vekslende mønstre af streger og prikker. Og prikker svarende til de korn af sand, der almindeligvis løber igennem et timeglas.

RAV I DEN #4
Col xl raviden 4t t 2017 oleakhoej

RAV I DEN #4

Brændte og delvist brændte tændstikker, ravstøv, sæbemasse, rav og sytråd

En flue er nedlagt i en klæbrig masse af sæbemasse og ravstøv (støv fra tilfiling af ravklumperne) for at pege på ravets tilblivningsproces.

RAV I DEN, pendul
Col xl raviden pendul 2017 oleakhoej

RAV I DEN, pendul

Brændte tændstikker og sytråd

Der refereres til urskiven og pendulet med den cirkulære form, men også til træstammen med dens årringe (jf. tidsmåling).

RAV I DEN, Biennalen
Col xl raviden museumsbygningen1 2017 benitamarcussen

RAV I DEN

Udstillet på Biennalen for Kunsthåndværk og Design
Foto: Benita Marcussen

Col xl raviden museumsbygningen2 2017 benitamarcussen

RAV I DEN

Udstillet på Biennalen for Kunsthåndværk og Design
Foto: Benita Marcussen

Da RAV I DEN blev vist på Biennalen for Kunsthåndværk og Design i Museumsbygningen i København, var der til smykkerne lavet en slags montre – et panel, der ”talte” med de eksisterende paneler i udstillingsbygningen. Panelet var udformet, så det beskyttede smykkerne bedst muligt uden at spærre dem inde bag glas, og fungerede således som et overdimensioneret smykkeskrin. Men det havde også en vis lighed med en arkitekttegnet plan og var således ”ude af skala” - mellem møbel, bygningsanlæg og bygningsdel; mellem billede og funktion.

RAV I DEN, Biennalen
Col xl raviden p  karla 2017 dortekrogh

RAV I DEN

Foto: Dorte Krogh