Katrine Borup

Vester Søgade 58, 3.th
1601 København V — Denmark

+45 53 34 83 89
katborup@gmail.com

English Tilbage

REVL OG KRAT (2019)

REVL OG KRAT er et samarbejdsprojekt, lavet til Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2019 af Bess Kristoffersen, Pernille Mouritzen og mig….plus planter, dyr, sol, regn og vind osv.

Vi havde et ønske om at inddrage naturen i skabelsesprocessen affødt af en trang til oprør mod det natursyn, der betragter mennesket som hersker over naturen og alle de ulykker, det har ført med sig: klimaforandringer, arters uddøen, forurening af verdenshavene osv.

Med et begreb hentet hos den amerikanske videnskabsteoretiker Donna Haraway, stræbte vi efter såkaldt sympoiesis eller samskabelse i modsætning til autopoiesis eller selvskabelse. Vi ville samarbejde med naturen; overlade en del af ansvaret og kontrollen til noget uden for os selv i et forsøg på at give magten tilbage til naturen og vise den respekt.

Projektet havde også en mere lokal dagsorden: Kampen for det frirum til eksperimenter, vi som kunsthåndværkere er så afhængige af, men som vi oplever er under pres i en tid, hvor alt helst skal være effektivt, rentabelt og målbart.

REVL OG KRAT blev tildelt Biennaleprisen.

REVL OG KRAT (2019), udstilling
Col xl revlogkrat dorte2 medium

REVL OG KRAT

Fra udstillingen på Nordatlantens Brygge
Foto: Dorte Krogh

Col xl revlogkrat dorte 1

REVL OG KRAT

Fra udstillingen på Nordatlantens Brygge
Foto: Dorte Krogh

REVL OG KRAT (2019), cyanotypi
Col xl revlogkrat cyanotypi2

REVL OG KRAT, cyanotypi

Regndråber, sne og salt

Col xl revlogkrat cyanotypi1

REVL OG KRAT, cyanotypi

Regndråber (fra tagskæg), sne og salt

Col xl revlogkrat cyanotypi3

REVL OG KRAT, cyanotypi

Col xl revlogkrat tissotypi

REVL OG KRAT, "tissotypi"

Arbejdet med REVL OG KRAT var struktureret omkring en række workshops, hvor vi eksperimenterede med forskellige teknikker (vidensdeling + undervisning af hinanden). På den første workshop arbejdede vi med cyanotypi. En lysfølsom emulsion påførtes papir eller tekstil, som herefter blev udsat for en eller anden form for naturpåvirkning (sne, iskrystaller, regn, tis mv.) og belyst af solen (vi brugte kun dagslys).

REVL OG KRAT (2019), spiring og rødder
Col xl revlogkrat gr s1

REVL OG KRAT, spiring

Col xl revlogkrat gr s2

REVL OG KRAT

Forsøg med oprulning af spiremåtte

Col xl revlogkrat gr s3

REVL OG KRAT

Forsøg med oprulning af spiremåtte

Col xl revlogkrat r dder1

REVL OG KRAT, rodnet

Col xl revlogkrat r dder2

REVL OG KRAT, rodnet

Col xl revlogkrat r dder3

REVL OG KRAT, rodnet

Vi forsøgte at skabe forskellige typer af rodnet - vi brugte forskellige medier fra savsmuld til blår og kokosfibre, hvori vi såede forskellige kerner (hvede og hørfrø for eks.). Vi legede også med at nedsætte nogle plasticrør, som skabte huller i rodnettet - det gav nogle sjove muligheder i viderebearbejdningen - her er vist nogle forsøg med oprulning af måtterne, hvor hullerne skaber kig til den anden side af.

REVL OG KRAT (2019), borebiller
Col xl revlogkrat biller1

REVL OG KRAT, borebiller

Forsøg med "fremkaldelse" af mønster v.hj.a. ild

Col xl revlogkrat biller2

REVL OG KRAT, borebiller

Col xl revlogkrat biller3

REVL OG KRAT, borebiller

Col xl revlogkrat biller4

REVL OG KRAT, borebiller

Forsøg med "fremkaldelse" af mønster v.hj.a. bivoks

REVL OG KRAT (2019), støbning
Col xl revlogkrat st bning1a

REVL OG KRAT

Sølvstøbning af spirede solsikkekerner

Col xl revlogkrat st bning2

REVL OG KRAT,

Sølvstøbninger i Himalaya salt

Col xl revlogkrat st bning3

REVL OG KRAT

Afstøbning med Alginat

Col xl revlogkrat st bning4

REVL OG KRAT,

Alginatform (brugt til bivoksstøbning)

På en workshop arbejdede vi med støbning. Vi lavede Alginatforme af for eksempel barkstrukturer og tørrede solsikkeblomsterhoveder i hvilke vi hældte smeltet bivoks. Vi lavede også afstøbninger i sølv, som vi efterfølgende fik til at ire (sølv indeholder kobber) i Himalaya salt og vand. Samtidig "voksede" saltet....der blev dannet nye saltkrystaller, som bredte sig ud over de beholdere, saltet var i.

REVL OG KRAT (2019), fugle
Col xl revlogkrat fugle pind1

REVL OG KRAT

Solsikkefrø monteret i bivoks på pind og herefter sat ud til fuglene

Col xl revlogkrat fugle pind3

REVL OG KRAT

Solsikkefrø monteret i bivoks på pind og herefter sat ud til fuglene

Col xl revlogkrat fugle kugle2

REVL OG KRAT

Solsikkefrø monteret i bivoks og herefter sat ud til fuglene

Col xl revlogkrat fugle kugle3

REVL OG KRAT, fra udstillingen

Solsikkefrø monteret i bivoks og herefter sat ud til fuglene og et grådigt egen

På en af vores workshops forsøgte vi at komme i dialog med skovens fugle. Vi lavede forskellige objekter af solsikkekerner sat i ler eller bivoks. Vi opdagede for eksempel, at der var forskel på hvordan fuglene "angreb" objekterne.

Et par lange pinde med kerner var bundet fast til et træ, hvis grene var afgørende for, hvor der blev spist af solsikkekernerne - fuglene satte sig ikke på selve solsikkepinden men valgte i stedet af sidde i træet.

Vi opdagede også, at det havde betydning, hvor tæt vi pakkede solsikkekernerne på kuglerne. Når solsikkekernerne vendte den samme vej skabte den rundede form luft imellem kernerne, som gjorde det let for fuglene at få fat i frøene. Vendte og drejede vi kernerne på kuglerne kom de til at sidde tættere, og det skabte et andet spisemønster (de to halvkugler på billedet herover)

Vi fik den ide, at vi måske kunne styre spisningen ved at kombinere afskallede solsikkefrø og frø med skaller. Vores teori var, at fuglene ville kaste sig over de afskallede frø først - og det gjorde de faktisk. Pludselig kom der dog et grådigt egern på tværs - det er den, der har skabt det store "hul" på kuglen.

REVL OG KRAT (2019), model
Col xl revlogkrat model1

REVL OG KRAT

Model 1:10 af vores hjørne i udstillingsrummet

Col xl revlogkrat model2

REVL OG KRAT, Statens Værksteder

Model 1:1 af vores hjørne (lagenlærredsmodel)

Col xl revlogkrat dorte3

REVL OG KRAT

Foto: Dorte Krogh

På den sidste workshop arbejdede vi med at få samlet alle vores mærkelige prøver til en mellemting mellem et laboratorium, et raritetskabinet og en prøvesamling. Vi brugte udstillingsrummets søjle som anker og byggede os ud derfra. Informationstætheden er høj, og vi er bevidst gået efter et vildtvoksende lidt uoverskueligt udtryk....projektet kan i princippet fortsætte med at udvide sig.
For mere information: http://www.dyrehavehuset.dk/revl-og-krat/